Zaproszenie – Walne Zebranie członków klubu

Aktualności Off 105

Zapraszamy na walne zebranie Młodzieżowego Stowarzyszenia „Śląsk”, które odbędzie się 4 grudnia w Agawa House, ul. Beskidzka 1.

Poniżej treść zaproszenia.

Świętochłowice, dnia 18 listopada 2016 roku

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia
Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk”

ZAPROSZENIE
ZWOŁUJĄCE ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
MŁODZIEŻOWE STOWARZYSZENIE „ŚLĄSK”

Działając jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” z/s w Świętochłowicach, zwanego dalej „Stowarzyszeniem” zwołuje na dzień 4 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w/w Stowarzyszenia.

Zgromadzenie odbędzie się w Świętochłowicach przy ul. Bytomska 40 w godzinach:

– I termin – 16:00
– II termin – 16:30

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków obejmuje:

1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
2) wybór przewodniczącego Zebrania i Protokolanta,
3) sporządzenie listy obecności uczestników Zebrania,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przedstawienie porządku obrad,
6) przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015,
7) rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8) udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,
9) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka/-ów Zarządu oraz w przedmiocie powołania nowych(ego) członków(a) Zarządu Stowarzyszenia oraz zmian w strukturach Zarządu,
10) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie nazwy Stowarzyszenia,
11) uzgodnienie przyszłych kierunków rozwoju Stowarzyszenia, w tym podjęcia uchwały w przedmiocie wstąpienia do rozgrywek 4 klubów: Pardubice (CZ), Zarnovica (SK), Debrecen (HU), Rivne (UA) oraz spraw bieżących klubu,
12) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu
12) zamknięcie Zebrania.

Zarząd:
Prezes Zarządu
Michał Widera

Sponsorzy

Świętochłowice
KIM Group
Moto-Kris
zarzecki
kolormotip
gwozdz_logo
Kenpol
misztal
kudera
janis druk
Cynkownia
ZREP
Miąso transport
CTS
prolexi
owocowa
proinstal
urban
pwik
mpgk
osir skałka
ŚTM
Muzeum Powstań Śląskich
silkone
Life
gonet
jactech
ft logistic
Pablosz
Klub Kibica
dorota
Foto_romek
karol_foto
PZM

Kontakt

41-600 Świętochłowice
ul. Bytomska 40

+48 603 122 368
+48 509 840 719
biuro@speedwaysw.pl
https://www.speedwaysw.pl