Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie członków MS Śląska

Aktualności, Klub, Świętochłowice Off 262

Świętochłowice, dnia 28 stycznia 2015 roku

Szanowni Państwo

Członkowie Klubu

MS Śląsk Świętochłowice

ZAPROSZENIE

ZWOŁUJĄCE NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

MŁODZIEŻOWE STOWARZYSZENIE „ŚLĄSK”

  Działając jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” z/s w Świętochłowicach, zwanego dalej „Stowarzyszeniem” zwołuje na dzień 16 lutego 2015 roku, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w/w Stowarzyszenia.

Zgromadzenie odbędzie się w Świętochłowicach przy ul. Bytomska 40 w godzinach:

  • I termin – 17:30

  • II termin – 18:00

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków obejmuje:

1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

2) wybór przewodniczącego Zebrania i Protokolanta,

3) sporządzenie listy obecności uczestników Zebrania,

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) przedstawienie porządku obrad,

6) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014,

7) udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,

8) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka/-ów Zarządu oraz w przedmiocie powołania nowych członków Zarządu Stowarzyszenia,

9) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

10) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie nazwy Stowarzyszenia,

11) uzgodnienie przyszłych kierunków rozwoju Stowarzyszenia, w tym podjęcia uchwały w przedmiocie rozpoczęcia działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz w przedmiocie zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej,

12) zamknięcie Zebrania.

Zarząd:

Prezes Zarządu

Michał Widera

Sponsorzy

Świętochłowice
KIM Group
Moto-Kris
zarzecki
kolormotip
gwozdz_logo
Kenpol
misztal
kudera
janis druk
Cynkownia
ZREP
Miąso transport
CTS
prolexi
owocowa
proinstal
urban
pwik
mpgk
osir skałka
ŚTM
Muzeum Powstań Śląskich
silkone
Life
gonet
jactech
ft logistic
Pablosz
Klub Kibica
dorota
Foto_romek
karol_foto
PZM

Kontakt

41-600 Świętochłowice
ul. Bytomska 40

+48 603 122 368
+48 509 840 719
biuro@speedwaysw.pl
https://www.speedwaysw.pl