Walne zgromadzenie 29 grudnia

Aktualności Off 155

Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” informuje, iż w piątek, 29 grudnia, o godzinie 18:00 w budynku na Stadionie „Skałka” im. Pawła Waloszka (numer pokoju zostanie podany w późniejszym terminie), odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie jego członków. Zgodnie ze statutem jest ono jawne, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich członków, jak i osoby zainteresowane działalnością w MS Śląsk.

 

Świętochłowice, dnia 15 grudnia 2017 roku

 

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia
Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk”

 

ZAPROSZENIE
ZWOŁUJĄCE ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
MŁODZIEŻOWE STOWARZYSZENIE „ŚLĄSK”

Działając jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” z/s w Świętochłowicach, zwanego dalej „Stowarzyszeniem” zwołuje na dzień 29 grudnia 2017 roku, Walne Zebranie Członków w/w Stowarzyszenia.

Zgromadzenie odbędzie się w Świętochłowicach przy ul. Bytomska 40 w godzinach:
– I termin – 18:00
– II termin – 18:15

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków obejmuje:
1) otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
2) wybór przewodniczącego Zebrania i Protokolanta,
3) sporządzenie listy obecności uczestników Zebrania,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przedstawienie porządku obrad,
6) przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016,
7) przedstawienie sprawozdania z działalności klubu w roku 2017,
8) rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9) udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,
10) uzgodnienie przyszłych planów i kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie wolnych wniosków członków związanych z działalnością Zarządu,
12) zamknięcie Zebrania.

Zarząd:
Prezes Zarządu
Michał Widera

Sponsorzy

Świętochłowice
KIM Group
Moto-Kris
zarzecki
kolormotip
gwozdz_logo
Kenpol
misztal
kudera
janis druk
Cynkownia
ZREP
Miąso transport
CTS
prolexi
owocowa
proinstal
urban
pwik
mpgk
osir skałka
ŚTM
Muzeum Powstań Śląskich
silkone
Life
gonet
jactech
ft logistic
Pablosz
Klub Kibica
dorota
Foto_romek
karol_foto
PZM

Kontakt

41-600 Świętochłowice
ul. Bytomska 40

+48 603 122 368
+48 509 840 719
biuro@speedwaysw.pl
https://www.speedwaysw.pl