Walne zgromadzenie 13 czerwca!

Aktualności Off 211

Zarząd Młodzieżowego Stowarzyszenia „Śląsk” informuje, iż w środę, 13 czerwca, o godzinie 18:00 w budynku na Stadionie „Skałka” im. Pawła Waloszka (duża sala), odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jego członków.  Zebranie jest jawne, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich członków, jak i osoby zainteresowane przyszłą działalnością na rzecz klubu.

ZAPROSZENIE
ZWOŁUJĄCE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
MŁODZIEŻOWE STOWARZYSZENIE „ŚLĄSK”

Działając jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” z/s w Świętochłowicach, zwanego dalej „Stowarzyszeniem” zwołuje na dzień 13 czerwca 2018 roku, Walne Ze-branie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków w/w Stowarzyszenia.

Zgromadzenie odbędzie się w Świętochłowicach przy ul. Bytomska 40 w godzinach:
– I termin – 18:00

– II termin – 18:30

Porządek Walnego Zebrania Członków obejmuje:
1. Otwarcie zebrania;

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
3. Sporządzenie listy obecności uczestników Zebrania;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017;
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności tych organów w roku 2017;
9. Udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu;
11. Podjecie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
12. Wolne wnioski

Prezes Zarządu
Michał Widera

Sponsorzy

Świętochłowice
KIM Group
Moto-Kris
zarzecki
kolormotip
gwozdz_logo
Kenpol
misztal
kudera
janis druk
Cynkownia
ZREP
Miąso transport
CTS
prolexi
owocowa
proinstal
urban
pwik
mpgk
osir skałka
ŚTM
Muzeum Powstań Śląskich
silkone
Life
gonet
jactech
ft logistic
Pablosz
Klub Kibica
dorota
Foto_romek
karol_foto
PZM

Kontakt

41-600 Świętochłowice
ul. Bytomska 40

+48 603 122 368
+48 509 840 719
biuro@speedwaysw.pl
https://www.speedwaysw.pl