22 marca Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia!

Aktualności Off 120

Działając w oparciu o Statut Młodzieżowego Stowarzyszenia „Śląsk” Świętochłowice par. 24, pkt. 1 informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w świetlicy ŚKS Naprzód w Lipinach przy ul. Łagiewnickiej 80 w dn. 22 marca 2019r., o godz 17.30.

W przypadku braku 51% ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie o godz. 18.00.

W programie zebrania:
1. Otwarcie zebrania;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał;
3. Sporządzenie listy obecności uczestników Zebrania;
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta;
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej;
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad głosowania nad Uchwałami Zebrania;
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania sprawozdania finansowego za rok 2018;
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności tych organów w roku 2018;
10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Stowarzyszenia;
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu;
12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.

Sponsorzy

Świętochłowice
KIM Group
Moto-Kris
zarzecki
kolormotip
gwozdz_logo
Kenpol
misztal
kudera
janis druk
Cynkownia
ZREP
Miąso transport
CTS
prolexi
owocowa
proinstal
urban
pwik
mpgk
osir skałka
ŚTM
Muzeum Powstań Śląskich
silkone
Life
gonet
jactech
ft logistic
Pablosz
Klub Kibica
dorota
Foto_romek
karol_foto
PZM

Kontakt

41-600 Świętochłowice
ul. Bytomska 40

+48 603 122 368
+48 509 840 719
biuro@speedwaysw.pl
https://www.speedwaysw.pl