Wniosek do pobrania

Regulamin przyznawania akredytacji  dla dziennikarzy i fotoreporterów w sezonie 2017

I. Akredytacje Stałe:

 1. Akredytacje stałe dotyczą wszystkich imprez żużlowych organizowanych w sezonie 2017 na stadionie im. Pawła Waloszka w Świętochłowicach
 2. Akredytacja jest bezpłatna
 3. Akredytacje stałe przyznawane są raz w sezonie na podstawie nadesłanych wniosków zawierających następujące dokumenty:
  a) Wniosek akredytacyjny
  b) Oświadczenie fotoreportera dotyczące posiadana ubezpieczenia (obowiązkowo)
  c) O akredytacje mogą ubiegać się tylko osoby pełnoletnie
  d) Wnioski można składać od 17-24 marca
  e) Wniosek powinien zawierać także w przypadku prasy/portalu NIP i ISSN natomiast radio i Tv – Koncesję
  f) Akredytacje dziennikarskie i fotoreporterskie przyznawane będą tylko dla jednego dziennikarza i fotoreportera tej samej redakcji.

II. Akredytacje Jednorazowe :

 1. Akredytacje przyznawane są na tych samych zasada które zostały podane wcześniej z tym że przyznawane będą w każdorazowo określanych terminach ogłaszanych na stronie internetowej MS Śląsk.

Wnioski proszę wysyłać pod adres marketing@speedwaysw.pl.

Ważne!!!

 • Biuro prasowe ma prawo odmówić przyznania akredytacji bez podania powodu.
 • Podczas odbioru akredytacji należy pokazać legitymację prasową.
 • Akredytacje będą wydawane najwcześniej na 2h przed zawodami a najpóźniej odebrać je można na 20 minut przed rozpoczęciem zawodów.
 • Akredytację jednorazową należy oddać po zakończonych zawodach.
 • Park maszyn należy opuścić najpóźniej na godzinę przed zawodami.
 • Sport żużlowy jest sportem niebezpiecznym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać powyższych punktów oraz zaleceń organizatora