22 marca Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia!

Aktualności Off 15

Działając w oparciu o Statut Młodzieżowego Stowarzyszenia „Śląsk” Świętochłowice par. 24, pkt. 1 informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w świetlicy ŚKS Naprzód w Lipinach przy ul. Łagiewnickiej 80 w dn. 22 marca 2019r., o godz 17.30.

W przypadku braku 51% ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie o godz. 18.00.

W programie zebrania:
1. Otwarcie zebrania;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał;
3. Sporządzenie listy obecności uczestników Zebrania;
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta;
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej;
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad głosowania nad Uchwałami Zebrania;
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania sprawozdania finansowego za rok 2018;
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności tych organów w roku 2018;
10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Stowarzyszenia;
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu;
12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.

Sponsorzy

Świętochłowice
KIM Group
GONET CRM
FUSCHS
motokris_logo
ft logistic
euromet_logo
jactech
Kenpol
Life In Mobile
misztal
kudera
kolormotip
Zarzecki
janis druk
Cynkownia
remasz
ZREP
all car
pwik
mpgk
Miąso transport
osir skałka
japanpoint
S5
ŚTM
Muzeum Powstań Śląskich
Klub Kibica
Grupa Pietrzak

Kontakt

41-600 Świętochłowice
ul. Bytomska 40

+48 322 451 210
+48 322 010 983
biuro@speedwaysw.pl
http://www.speedwaysw.pl